BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

Έρχονται τέσσερα νέα «Εξοικονομώ»

Αναμένεται να προκηρυχθούν εντός Ιανουαρίου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

– Ποιους αφορούν

Τέσσερα νέα προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας αναμένεται να προκηρυχθούν εντός Ιανουαρίου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Πρόκειται για το «Εξοικονομώ- Επιχειρώ», το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» για επιχειρήσεις και το «Εξοικονομώ» για κατοικίες.

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» επιδοτείται το 40% των δαπανών έως 10.000 ευρώ για την αναβάθμιση κατοικιών που έχουν δηλωθεί κενές τα τελευταία 3 χρόνια, με τους ωφελούμενους να είναι υποχρεωμένοι μετά την ανακαίνιση να προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να αλλάξουν ή να εγκαταστήσουν στο σπίτι τους με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Ενοικιάζω:

 • Κουφώματα
 • Θερμομόνωση
 • Συστήματα θέρμανσης – ψύξης
 • Μπάνιο
 • Κουζίνα
 • Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις
 • Πατώματα

«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών και του τουρισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τρεις κλάδους.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται σε 40% των επιλέξιμων δαπανών για τις μεσαίες επιχειρήσεις και σε 50% για τις μικρές και τις πολύ μικρές.

Οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 20.000-250.000 ευρώ για τον κάδο του τουρισμού και από 40.000-50.000 ευρώ για το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Απαραίτηση προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις να έχουν συσταθεί με επιλέξιμο για για τη δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2020, να έχουν κλείσει πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσης 12μηνης διάρκειας και να μην έχουν χαρακτηριστεί προβληματικές.

Νέο «εξοικονομώ» για κατοικίες

Έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ ετησίως θα έχει κάθε φορολογούμενος ο οποίος από το 2024 θα προχωρήσει στην εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης και λειτουργικής αναβάθμισης, είτε της κύριας είτε δευτερεύουσας κατοικίας, είτε οποιαδήποτε άλλου κτιρίου έχει στην κατοχή του.

Ωστόσο, καθορίζεται πως η εκπίπτουσα δαπάνη για τις αγορές υλικών δεν θα επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη του 1/3 της δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών.

Την ενεργοποίηση νέου προγράμματος «Εξοικονομώ» που προωθεί από το 2024 η κυβέρνηση, το προχωρά σε συνδυασμό με ενισχυμένες φοροαπαλλαγές για όσους δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της επιτάχυνσης της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Το νέο πρόγραμμα θα προβλέπει ενισχυμένη επιδότηση για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας μετά και την έγκριση του αναθεωρημένου Σχεδίου Ανάκαμψης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι θα ισχύσει το σύστημα των βαθμοημερών θέρμανσης και ψύξης για τον υπολογισμό των ενεργειακών αναγκών και την επιδότηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Δηλαδή, θα εφαρμοστεί ο χάρτης βαθμοημερών θέρμανσης που εφαρμόζεται στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε κάθε γειτονιά της χώρας να έχει τους δικούς της συντελεστές επιδότησης στο «Εξοικονομώ». Ανάμεσα στις κατοικίες που θα αναβαθμιστούν, οι 2.500 θα αφορούν ευάλωτους οικιακούς καταναλωτές.

Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση 11.500 κατοικιών εντός της επόμενης διετίας. Στα κονδύλια του νέου «Εξοικονομώ» θα διοχετευθούν και τα αδιάθετα υπόλοιπα από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους», για το οποίο υποβλήθηκαν 6.679 αιτήσεις, προϋπολογισμού 88.029.982 ευρώ, έναντι διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Όριο τα 16.000 ευρώ

Aπό την 1η Ιανουαρίου 2024, οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, τη λειτουργική και την αισθητική αναβάθμιση κτιρίων μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τα 16.000 ευρώ. Οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπ’ όψιν μέχρι ενός ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών. Ολες θα πρέπει να προκύπτουν από τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ από τον προμηθευτή μέσω του συστήματος myDATA. Αυτό σημαίνει πως, όταν κάποιος πληρώσει για εργασίες ύψους 6.000 ευρώ, η εφορία θα αναγνωρίζει δαπάνες υλικών ύψους 2.000 ευρώ (1/3 των εργασιών). Το ποσό των 8.000 ευρώ θα μειώνει τον φόρο κατά 1.600 ευρώ ετησίως για πέντε χρόνια.

Στις ενεργειακές δαπάνες που είναι επιλέξιμες περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.
 • Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων, ώστε το κτίριο να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.
 • Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.
 • Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» για επιχειρήσεις

Σύντομα τους πρώτους μήνες του 2024 αναμένεται να ξεκινήσει και το νέο πρόγραμμα Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις για την αντικατάσταση του παλαιού τους ενεργοβόρου ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιδιώκει τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, μέσω των πρωτοβουλιών για την αντικατάσταση των εξοπλισμών θέρμανσης και ψύξης σε επιχειρήσεις, καθώς και για την ανακύκλωση παλαιών συσκευών μέσα από συστηματικές προσεγγίσεις εναλλακτικής διαχείρισης, με την συνδρομή πιστοποιημένων οργανισμών.

Πώς γίνεται η αίτηση

Αυτό που έχει κοινοποιηθεί ήδη σχετικά τα διαδικαστικά βήματα, είναι πως η επιδότηση θα ακολουθήσει την ίδια σειρά ενεργειών που εφαρμόστηκε και στο αντίστοιχο πρόγραμμα για τα νοικοκυριά. Θα πρέπει δηλαδή οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά και να αναμένουν τη λήψη της επιδότησης υπό τη μορφή voucher.


Πηγή
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.