BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

Φοροδιαφυγή: Με “έξυπνα όπλα” στήνεται έφοδος σε καταθέσεις, θυρίδες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Το νέο “Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας” έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, τεθεί σε πιλοτική λειτουργία και άρχισε να δέχεται πληροφορίες από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Διασταυρώσεις “εξπρές” θα μπορεί να κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με το “Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας” που ξεκίνησε πιλοτικά να λειτουργεί.  Δηλαδή, τραπεζικές καταθέσεις, χορηγήσεις, κάρτες, εμβάσματα κτλ μπορούν να ”σκανάρονται” και με βάση τα δεδομένα από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος να συνάγονται ασφαλή συμπεράσματα για περιπτώσεις “κρυμμένου” και αδικαιολόγητου πλούτου.

Με τη διαδικασία αυτή απλοποιείται η διαδικασία προσδιορισμού φορολογητέας ύλης και ενεργοποιούνται έτι περισσότερα “όπλα” στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, που όπως φάνηκε κατά τις διασταυρώσεις στοιχείων 3,8 εκατομμυρίων δηλώσεων με δηλωθέντα εισοδήματα, κάτω των 10.000 ευρώ, καλά κρατεί.

Ουσιαστικά το “έξυπνο” αυτό λογισμικό έχει τη δυνατότητα σε διάστημα λιγότερο της μίας εβδομάδας ή κάποιων εβδομάδων, ανάλογα της δυσκολίας της κάθε υπόθεσης, να ελέγχει δεδομένα από πολλαπλές πηγές, όπως π.χ. από τους τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε ελεγχόμενου φορολογούμενου και με “αντιπαραβολή” με τα δεδομένα των φορολογικών του δηλώσεων να εντοπίζει διαφορές που θα πρέπει να δικαιολογηθούν από τον ελεγχόμενο.

Μια τέτοια, δε, διαδικασία, απαιτούσε έως και 1,5 χρόνο για να ολοκληρωθεί, με τα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους μέχρι σήμερα οι ελεγκτές. Πλέον, όμως, τα πράγματα αλλάζουν καθώς το νέο σύστημα έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, τεθεί σε πιλοτική λειτουργία και άρχισε να δέχεται πληροφορίες από τις τέσσερις  συστημικές τράπεζες. Μάλιστα, μόλις ολοκληρωθούν οι δοκιμές μεταξύ ΑΑΔΕ, Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων θα ξεκινήσει η αντιπαραβολή με τα εισοδήματα που δηλώνουν 8,5 εκατ. πολίτες στην Εφορία.

Θυρίδες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια και επενδύσεις

Θα πρέπει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι με το νέο σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός αποκτά άμεση πρόσβαση σε όλο το φάσμα των “αποθετηρίων” πλούτου που μπορεί να έχει ένας/μία φορολογούμενος/η. Δηλαδή, σε τραπεζικές καταθέσεις,θυρίδες,επενδύσεις και ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Μάλιστα, με αυτόματο αίτημα για άρση τραπεζικού απορρήτου μετά την έκδοση εντολής ελέγχου, οι τράπεζες και όλα τα υπόχρεα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στα χρηματοοικονομικά θα υποχρεούνται εντός  δύο ημερών να παράσχουν όλα τα στοιχεία που ζητεί η ΑΑΔΕ. Κι έτσι σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας θα μπορεί να στοιχειοθετηθεί “φακέλους” για φοροδιαφυγή, όταν το ύψος της κινητής περιουσίας και οι δαπάνες διαβίωσης δε δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που εμφανίζουν στην Εφορία οι φορολογούμενοι.Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί προσαύξηση περιουσίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ, τότε επιβάλλεται φόρος ύψους 33% επί του ποσού που είναι αδικαιολόγητο, καθώς επίσης πρόστιμα και προσαυξήσεις και εισφορά αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα το τελικό κόστος να εκτοξεύεται πάνω από το 50% του ελεγχόμενου ποσού και να φτάνει μέχρι και το 90%.

Η διαδικασία ελέγχου

Για την άρση απορρήτου, μέσω του νέου συστήματος, προϋπόθεση είναι η γνώση και συμπλήρωση του ΑΦΜ του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου. Πριν, δε, την υποβολή αιτήματος άρσης θα πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης της άρσης του τραπεζικού απορρήτου, που προβλέπονται για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.Στο νέο σύστημα θα πρέπει να διαβιβάσουν δεδομένα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Ωστόσο η πρόσβαση της Εφορίας στους τραπεζικούς λογαριασμούς δεν θα είναι απεριόριστη ως προς τον χρόνο καθώς προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό όριο εντός του οποίου, θα μπορεί το νέο ηλεκτρονικό σύστημα, το BANCAPP, να αντλεί στοιχεία από τις τράπεζες ή τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

Ο χρήστης του BANCAPP έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα μέχρι την ολοκλήρωση του ημερολογιακού έτους, για το έτος που αυτή χορηγήθηκε, και για έξι μήνες μετά από τη λήξη του ημερολογιακού έτους στην περίπτωση που η πρόσβαση δόθηκε το τελευταίο τρίμηνο του έτους ή έως την ολοκλήρωση του ελέγχου στο ΟΠΣ ELENXIS εφόσον αυτή επέλθει πριν παρέλθουν τα ανωτέρω οριζόμενα διαστήματα.

Ποια στοιχεία αποστέλλουν οι τράπεζες;

Τα στοιχεία που θα αποστέλλουν τα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  αφορούν:

  1. καταθέσεις πρώτης ζήτησης και προθεσμιακές,
  2. χορηγήσεις,
  3. επενδυτικούς λογαριασμούς με παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.,
  4. πιστωτικές κάρτες,
  5. τραπεζικές θυρίδες,
  6. λογαριασμούς πληρωμών,
  7. προπληρωμένες κάρτες,
  8. ηλεκτρονικά πορτοφόλια.


Πηγή
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.