BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

Ελλάδα 2.0-Έρευνα με μισθούς πείνας: Η περίπτωση του ΙΙΒΕΑΑ

To Σωματείο Ερευνητ(ρι)ών & Εργαζομένων στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) καταγγέλλει τις εξοντωτικές συνθήκες εργασίας στο ίδρυμα, προβάλλοντας τα αιτήματα των εργαζομένων.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

«Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) ξεκίνησε τις ερευνητικές του δραστηριότητες το 2004 και σήμερα απασχολεί περισσότερους από 300 εργαζόμενους, συμπεριλαμβάνοντας το ερευνητικό, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό, διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, καθώς επίσης και φοιτητές που διεκπεραιώνουν τις διπλωματικές και πρακτικές τους εργασίες. Αποτελεί ένα από τα γνωστότερα ερευνητικά κέντρα της χώρας και απασχολεί δεκάδες ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται γύρω από τις Βιοϊατρικές επιστήμες, με προσωπικό που παράγει ερευνητικό έργο, με συνεχή παρουσία στο χώρο διεξάγοντας πειράματα ή και παρέχοντας υπηρεσίες στο ευρύ κοινό.

Το παρόν κείμενο προκύπτει από την ανάγκη να γνωστοποιηθεί στο ευρύ κοινό η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην Έρευνα και συγκεκριμένα στο ΙΙΒΕΑΑ, σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες και τους μισθούς-φιλοδώρημα που λαμβάνουν οι διδακτορικοί, μεταδιδακτορικοί ερευνητές και το τεχνικό προσωπικό.

Η επισφαλής και απλήρωτη εργασία, η έντονη κινητικότητα και η εξάρτηση από την προκήρυξη νέων προγραμμάτων σκιαγραφούν την καθημερινότητα της πλειοψηφίας των εργαζομένων στην έρευνα και το ΙΙΒΕΑΑ δεν αποτελεί εξαίρεση. Αντιθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει κατά καιρούς πάρει μια σειρά αντιδραστικών αποφάσεων, οι οποίες υπαγορεύουν τους όρους σύναψης σύμβασης με το ίδρυμα οδηγώντας σε δυσμενέστερες συνθήκες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Συγκεκριμένα καλούμαστε να υπογράψουμε συμβάσεις που αφορούν χρονικά διαστήματα από ένα μήνα μέχρι έναν χρόνο, και με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

1)αμισθί: περιλαμβάνει εθελοντική ανασφάλιστη εργασία ορισμένου χρόνου.

2)υποτροφίας: περιλαμβάνει τροφείο 750 ευρώ χωρίς ασφάλιση (χαμηλότερη του βασικού μισθού) και είναι το βασικό εργασιακό καθεστώς για τους/ις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες του ΙΙΒΕΑΑ.

3)συμβάσεις έργου “μπλοκάκι” (ως μόνη επιλογή): περιλαμβάνει καθαρούς μισθούς εύρους 800 με 1200 ευρώ και αφορά κατά κύριο λόγο τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές και το τεχνικό προσωπικό, ενώ στην περίπτωση των Υποψηφίων Διδακτόρων το ποσό αυτό μειώνεται περαιτέρω, περιλαμβάνοντας πολλές φορές μισθό που δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ.

Συχνά επίσης, παρατηρούνται καθυστερήσεις μηνών στις ανανεώσεις των συμβάσεων παρά τη συνέχιση της εργασίας μας, καθυστερήσεις που δικαιολογούνται από την διοίκηση ως
«αναγκαία γραφειοκρατία». Την ίδια στιγμή, πολλοί/ές από εμάς αναγκαζόμαστε να αναζητήσουμε και συμπληρωματική εργασία προκειμένου να έχουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Σε ένα τοπίο συνεχών αυξήσεων των τιμών σε αγαθά βασικής διαβίωσης, ο μέσος μηνιαίος μισθός για τις/ους εργαζόμενες/ους στον κλάδο της έρευνας ακόμα κι όταν υπάρχει, δεν αρκεί ούτε για τα στοιχειώδη. Κοινό χαρακτηριστικό όσων καλούμαστε να εργαστούμε στην έρευνα είναι οι εξοντωτικοί ρυθμοί σε ένα καθεστώς μεταξύ απλήρωτης και κακοπληρωμένης προσωρινής απασχόλησης, χωρίς ασφάλιση αλλά και χωρίς τα τυπικά δικαιώματα που συνεπάγεται η μισθωτή σχέση όπως είναι το σταθερό ωράριο, η αναγνώριση προϋπηρεσίας, οι νόμιμες μισθολογικές αυξήσεις, οι κανονικές άδειες και οι άδειες ασθένειας ή κύησης, η δυνατότητα υπαγωγής στον ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας και πολλά ακόμη. Παρότι η Έρευνα-Καινοτομία παρουσιάζεται ως κρίσιμος τομέας της οικονομίας και διέξοδος προς την ανάκαμψη, οι σκληρά εργαζόμενοι/ες σε αυτή αντιμετωπίζουν άθλιες συνθήκες ενώ κάποιοι αυξάνουν τα κέρδη τους. Κέρδη βέβαια για τους φορείς (ιδιωτικούς, κρατικούς ή μικτά σχήματα) που καρπώνονται το έργο που παράγουμε με όρους οι οποίοι είναι ξεκάθαρα εκμεταλλευτικοί απέναντί μας, αλλά ταυτόχρονα όσο το δυνατό πιο ευνοϊκοί για το κεφάλαιο καθώς κανονικοποιούν μία συνθήκη όπου ακόμη και τα βασικά εργασιακά δικαιώματα δεν υφίστανται. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο τραγική στις περιπτώσεις της απλήρωτης και ανασφάλιστης εργασίας, όπου ακόμη και το στοιχειώδες δικαίωμα στην υγεία (συνταγογράφηση ανασφάλιστων) έχει ακυρωθεί στην πράξη.

Η υποτίμηση της εργασίας ως τέτοιας και του/της ερευνητή/ριας ως εργαζόμενου/ης οδηγεί σε κανονικοποίηση αυτών των απαράδεκτων συνθηκών και εντείνει την εκμετάλλευση. Το παραπάνω γίνεται πιο έκδηλα κατανοητό στην περίπτωση των Υποψηφίων Διδακτόρων, με τη συνεχή προσπάθεια να υποτιμηθεί η ιδιότητα του εργαζομένου που διαθέτουν και να αναδεικνύεται μόνο η φοιτητική. Η έρευνα είναι εργασία. Η ροή των κεφαλαίων στην έρευνα, η σύνδεσή τους με το παραγόμενο προϊόν, αλλά και η παραγωγή νέας γνώσης και πρωτοτυπίας αποδεικνύουν ότι οι ερευνητές/τριες εργάζονται.

Απέναντι σε όλα αυτά, οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες ερευνητές/ριες δεν σιωπήσαμε. Όλο το προηγούμενο διάστημα προχωρήσαμε σε μια σειρά κινητοποιήσεων και δράσεων, αναδεικνύοντας τα προβλήματά μας και διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας με δικαιώματα. Οι προσπάθειες να μεταφερθούν τα αιτήματά μας στη Διοίκηση του Ιδρύματος μετράνε ήδη πολύ καιρό αλλά και σειρά δράσεων προκειμένου να εισακουστούμε. Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις τους, ακολούθησαν πολλοί μήνες όπου οι προσπάθειές μας για επικοινωνία και ενημέρωση έπεφταν στο κενό. Ήδη από τον Οκτώβριο, με μαζικές παραστάσεις διαμαρτυρίας και συλλογικές διαδικασίες καταστήσαμε σαφείς τις συνθήκες εργασίας και τα αιτήματά μας στη Διοίκηση, η οποία παρά τις όποιες δεσμεύσεις της εξακολουθεί να διαιωνίζει τη σημερινή κατάσταση. Ειδικότερα δε η άρνησή της να μοιραστεί τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ που ορίζουν το παρόν εργασιακό καθεστώς με τις συμβάσεις- πείνας, δείχνουν τη διάσταση της κατάστασης που επικρατεί.

Οι διεκδικήσεις μας είναι πλέον σαφείς και έχουν κατατεθεί στη Διοίκηση του ιδρύματος, η οποία οφείλει εδώ και τώρα να πάρει ξεκάθαρη θέση.

Εμείς από την μεριά μας, θα συνεχίσουμε στο δρόμο που έχουμε διανύσει, με περισσότερες ενημερώσεις στον Τύπο για τις συνθήκες που επικρατούν, με συντονισμό μεταξύ των σωματείων που δρουν στην Έρευνα και με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας προκειμένου να υλοποιηθούν τα αιτήματά μας.

Διεκδικούμε:

-Δυνατότητα συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. πλήρους απασχόλησης για όλους τους μη μόνιμους εργαζόμενους του ερευνητικού κέντρου με όλα τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα σε αυτές.

-Κατάργηση των απαράδεκτων υποτροφιών των 750 ευρώ!

  • Μεταδιδακτορικοί ερευνητές/ριες: Κατάταξη βάσει Ενιαίου Μισθολογίου στο αντίστοιχο
  • Μισθολογικό Κλιμάκιο με παράλληλη αναγνώριση προϋπηρεσίας βάσει νόμου και προβλεπόμενη μισθολογική αύξηση.
  • Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και τεχνικό προσωπικό: Υποχρεωτική ασφάλιση σε όλες/ους.
  1. Συμβάσεις εργασίας και αμοιβή με βάση το προβλεπόμενο μισθολογικό κλιμάκιο.
  2. Σε περίπτωση ατομικών υποτροφιών των Υποψηφίων Διδακτόρων (ΙΚΥ, ΕΛΙΔΕΚ, κ.α.), οι ασφαλιστικές εισφορές να καλύπτονται από το Ίδρυμα.
  3. Πλήρης κάλυψη των Υποψηφίων Διδακτόρων σε περίπτωση λήξης του προγράμματος χρηματοδότησης μέχρι την υποστήριξη της διατριβής τους από τον προϋπολογισμό του ΙΙΒΕΑΑ.
  • Σύναψη σταθερών συμβάσεων εργασίας στους εργαζόμενους του ΙΙΒΕΑΑ που προσφέρουν υπηρεσίες στο ευρύτερο κοινό (π.χ. διαγνωστικές εξετάσεις).
  • Καμία καθυστέρηση στην υπογραφή συμβάσεων, με παράλληλη δυνατότητα προχρηματοδότησης από το Ίδρυμα σε περίπτωση κωλυσιεργίας εκταμίευσης των δόσεων του εκάστοτε προγράμματος».

Πηγή
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.